Kategorie

Walne Zgromadzenie Członków, 28 czerwca 2017

Drogie członkinie i drodzy członkowie,

informujemy o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2017, walnego zgromadzenia członków. Spotykamy się w siedzibie Stowarzyszenia o godzinie 17:30, a drugi termin zgromadzenia w przypadku braku kworum został wyznaczony na 18:00.

Poniżej zamieszczamy proponowany porządek obrad

Walne i zmiany w statucie

Zarząd zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 29 marca (środa) o godzinie 17:30 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Żurawinowej 5/7. Proponowany porządek zebrania: Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia Wybór Prezydium obrad Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania…

Wrześniowe zebranie informacyjne dla członków

Zapraszamy członkinie i członków na zebranie informacyjne w dniu 28 września o godzinie 17:30. Zebranie odbędzie się jak zwykle w siedzibie Stowarzyszenia. Tematy do omówienia: bieżąca realizacja projektów obchody Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego (World CP Day) 2016 prezentacja nowej strony…
Skip to content