Walne Zgromadzenie Członków, 28 czerwca 2017

Drogie członkinie i drodzy członkowie,

informujemy o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2017, walnego zgromadzenia członków. Spotykamy się w siedzibie Stowarzyszenia o godzinie 17:30, a drugi termin zgromadzenia w przypadku braku kworum został wyznaczony na 18:00.

Poniżej zamieszczamy proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
w dniu 28 czerwca 2017 roku

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Prezydium obrad w tym przewodniczącego i sekretarza. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie regulaminu obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przedstawienie przez Prezesa sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.
 8. Dyskusja nad pkt. 8 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2016.
 9. Przedstawienie przez Skarbnika bilansu, rachunku wyników i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.
 10. Dyskusja nad pkt.10 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2016.
 11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli finansowo-merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2016.
 12. Dyskusja nad pkt.12 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Rozpatrzenie wolnych głosów i wniosków oraz podjęcie w tym zakresie ewentualnych uchwał.
 15. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content