Członkowie i podopieczni Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka na tle pałacu w Kórniku.

Mózgowe porażenie dziecięce

Na tej stronie dowiesz się podstawowych informacji o Mózgowym Porażeniu Dziecięcym — MPD, przyczynach oraz możliwym zakresie niepełnosprawności.

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce – jest zespołem różnorodnych objawów, w tym zaburzeń czynności ruchowych i napięcia mięśni, wywołanych uszkodzeniem mózgu lub nieprawidłowościami w jego rozwoju, a nabytymi przed urodzeniem, w okresie okołoporodowym lub po urodzeniu we wczesnym dzieciństwie. W wielu przypadkach przyczyny wywołujące uszkodzenie mózgu są nieznane.

Do znanych czynników szkodliwie działających przed urodzeniem zalicza się: zaburzenia rozwojowe, niedotlenienie, zatrucie i zakażenie płodu.

Przyczyny okołoporodowe to: niedotlenienie, uraz okołoporodowy, znacznie nasilona żółtaczka noworodkowa, a po urodzeniu: niedotlenienie noworodka, krwawienie do mózgu, zakażenie ośrodkowego układu nerwowego.

Jest to więc zespół ściśle związany z przebiegiem ciąży, porodu oraz stanem noworodka i niemowlęcia w pierwszych miesiącach życia.

MPD to niepełnosprawność będąca wynikiem urazu lub choroby

Powstałe z różnych przyczyn uszkodzenie mózgu nie pogłębia się, natomiast występujące objawy kliniczne mogą wydawać się z wiekiem bardziej nasilone. Jest to spowodowane rozwojem dziecka, a nie powiększaniem się zmian w mózgu. Z powodu nieprawidłowego napięcia mięśni występują i utrwalają się zaburzenia w rozwoju ruchowym, pociągające za sobą wtórne opóźnienia w innych sferach rozwoju. W zespole mózgowego porażenia dziecięcego upośledzenie rozwoju ruchowego nie jest jedynym objawem uszkodzenia mózgu. Współistnieć mogą zaburzenia: wzroku, słuchu, mowy, padaczka lub upośledzenie umysłowe.

Opis zaczerpnięty z książki „ABC rehabilitacji dzieci” dr med. Maria Borkowska

Potrzebujesz konsultacji lekarskiej?

Stowarzyszenie prowadzi rehabilitację dla swoich podopiecznych, natomiast nie zapewnia opieki medycznej.

Skorzystaj z wyszukiwarki Narodowego Funduszu Zdrowia i znajdź potrzebnego lekarza lub poradnię zdrowia publicznego.

Skip to content