Walne Zgromadzenie Członków – 26.09.2018 roku

 Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 26 września 2018 roku (środa) na godzinę 17.30 w siedzibie przy ul. Żurawinowej 5/7.

W przypadku braku kworum drugi termin zgromadzenia ustala się na dzień 26.09.2018 o godzinie 18.00

Proponowany PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 26.09.2018 roku

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2.  Wybór Prezydium obrad.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4.  Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6.  Zaprezentowanie przez Prezesa sprawozdania z pracy Zarządu w kadencji: 2014-2018.
 7.  Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie/ lub nie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 8.  Głosowanie nad przyjęciem absolutorium.
 9.  Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Prezesa/ Prezeski Stowarzyszenia.
 10.  Dokonanie wyboru Prezesa / Prezeski Stowarzyszenia – głosowanie.
 11.  Przedstawienie przez Prezesa/ Prezeskę proponowanego składu nowego Zarządu Stowarzyszenia.
 12.  Głosowanie nad przyjęciem składu Zarządu.
 13.  Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego/ Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
 14.  Dokonanie wyboru Przewodniczącego/ Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – głosowanie.
 15.  Zgłaszanie kandydatur na członków/członkinie Komisji Rewizyjnej.
 16.  Głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Rewizyjnej.
 17.  Wystąpienie nowo wybranego Prezesa / Prezeski Stowarzyszenia.
 18.  Wolne głosy i wnioski.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 692 629 628 lub mailowy pod adresem: zurawinka@zurawinka.

Za Zarząd

Anna J. Nowak

Prezes

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content