Walne i zmiany w statucie

Zarząd zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 29 marca (środa) o godzinie 17:30 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Żurawinowej 5/7.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia
 2. Wybór Prezydium obrad
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Przedstawienie propozycji zmiany nazwy stowarzyszenia
 7. Głosowanie nad zmianą nazwy stowarzyszenia
 8. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia (zgodnie z załącznikiem)
 9. Głosowanie nad propozycjami zmian w statucie
 10. Głosowanie nad przyjęciem jednolitego tekstu statutu
 11. Wolne głosy i wnioski

Przydatne linki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content