Zapytanie ofertowe na obsługę księgową projektu „Wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym ogłasza przyjmowanie ofert na obsługę finansowo-księgową oraz kadrowo-płacową  projektu „Wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków własnych Stowarzyszenia.

Ofertę należy przesłać listownie na adres siedziby Stowarzyszenia (ul. Żurawinowa 5/7, 61-455 Poznań), pocztą elektroniczną ( na adres:  zurawinka@zurawinka.pl) lub złożyć osobiście (w zamkniętej opieczętowanej kopercie) w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, ul. Żurawinowa 5/7, 61- 455 Poznań w terminie do: 10 maja 2017 roku do godziny. 15.00.

Szczegóły dotyczące oferty:

I. Informacje o zamawiającym

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

ul. Żurawinowa 5/7, 61-455 Poznań

NIP: 7791633218, Regon: 630290303, numer KRS 0000046641

II. Informacje o projekcie

 1. Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 31.03.2019 roku.
 2. Ilość dokumentów księgowych: 20-50/m-c.
 3. Liczba osób zatrudnionych: 10- 20 (wyłącznie umowy zlecenia).

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia pełnej obsługi finansowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej projektu pn. „Wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków własnych Stowarzyszenia.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

A. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektu w tym:

 1. kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
 2. dekretacja dokumentów (20-50 sztuk/m-c) oraz wprowadzanie ich do ewidencji księgowej zgodnie z zapisami umowy zawartej przez PFRON ze Stowarzyszeniem,
 3. sporządzanie przelewów,
 4. nadzór nad postępem finansowym realizacji projektu,
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych (częściowego i końcowego),
 6. obsługa kontroli PFRON i składanie wyjaśnień dot. kwestii księgowo-finansowych projektu.

B. Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej projektu w tym:

 1. sporządzanie umów cywilno-prawnych oraz rachunków do umów zleceń, naliczanie wynagrodzeń,
 2. prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (obliczanie miesięcznych zaliczek i sporządzanie rocznych rozliczeń podatku, sporządzanie informacji o dochodach PIT-11),
 3. Prowadzenie rozliczeń z ZUS (obliczanie miesięcznych składek ZUS i sporządzanie deklaracji DRA, zgłaszanie do ubezpieczeń, wyrejestrowywanie i zgłaszanie zmian zleceniobiorców i płatnika),
 4. sporządzanie raportów wynagrodzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content