Rekrutacja pracowników do projektu Wieloprofilowa rehabilitacja osób z MPD

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym ogłasza rekrutację pracowników do Projektu: „Wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” trwającego w okresie od 1 maja 2017 do 31 marca 2019.

Stowarzyszenie zatrudni na podstawie umów zleceń następujących pracowników:

  • fizjoterapeutów (technik fizjoterapeuta lub licencjat, magister rehabilitacji lub licencjat, magister fizjoterapii lub licencjat posiadający wymagane uprawnienia do wykonywania zawodu),
  • terapeutów zajęciowych (technik terapii zajęciowej lub licencjat lub magister innych kierunków (artystycznych, pedagogicznych, psychologicznych i innych) z odpowiednimi szkoleniami w zakresie terapii zajęciowej),
  • logopedów (ukończone studia podyplomowe w zakresie logopedii),
  • terapeutów AAC (ukończone studia kierunkowe: pedagogika, psychologia oraz kursy i szkolenia w zakresie: alternatywnej i wspomaganej komunikacji),
  • psychologów (posiadany tytuł magistra psychologii/psychoterapii),
  • pomoc terapeuty (wykształcenie minimum średnie oraz posiadane uprawnienia opiekuna lub asystenta osoby z niepełnosprawnością).

Wymagane: udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz podanie proponowanej stawki za godzinę pracy.

Rekrutacja trwa do 12 maja 2017 roku.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) przesyłać można tylko drogą elektroniczną na adres: zurawinka@zurawinka.pl

O projekcie

Celem Projektu jest zwiększenie samodzielności beneficjentów projektu poprzez nabycie kompetencji z zakresu:

  • możliwości ruchowych,
  • samoobsługi,
  • kompetencji komunikacyjnych,
  • umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Projekt realizowany będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 15.30 – 18.30 oraz w miarę potrzeb również w godzinach: 10.00 – 14.00 i w soboty w godzinach: 08.00 – 14.00.

Projekt i zatrudnienie realizowane będzie wyłącznie w pomieszczeniach siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Poznaniu przy ul. Żurawinowej 5/7 (budynek żłobka).

Realizacja Projektu „Wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”
jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content