[zakończona] Rekrutacja beneficjentów do projektu Wieloprofilowa rehabilitacja osób z MPD

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym zaprasza osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym lub niepełnosprawnością sprzężoną wynikającą z innego uszkodzenia mózgu do udziału w projekcie „Wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem mózgowym” realizowanego w okresie: 01.05.2017r. – 31.03.2019r.

Celem Projektu jest zwiększenie samodzielności osób z mózgowym porażeniem dziecięcym poprzez nabycie kompetencji z zakresu:

 • możliwości ruchowych,
 • samoobsługi,
 • komunikacji,
 • umiejętności społecznych i interpersonalnych

W ramach Projektu planowana jest realizacja sesji terapeutycznych w zakresie:

 • usprawniania ruchowego,
 • wsparcia psychologicznego,
 • terapii logopedycznej w tym AAC,
 • zajęć w zakresie terapii zajęciowej prowadzonych w diadach.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Zajęcia odbywać się będą wyłącznie w pomieszczeniach siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Poznaniu przy ul. Żurawinowej 5/7 (budynek żłobka).

Warunkiem udziału w rekrutacji jest:

 1. posiadanie diagnozy mózgowego porażenia dziecięcego lub innego uszkodzenia mózgu skutkującego sprzężoną niepełnosprawnością potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez lekarza rodzinnego z dodatkowym wpisem o braku przeciwwskazań lekarskich do korzystania z oferowanych w Projekcie form terapii (linki do formularzy znajdują się poniżej),
 2. miejsce zameldowanie beneficjenta w Wielkopolsce (projekt ma zasięg wojewódzki),
 3. posiadanie przez osoby do 18 r.ż. aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, a w przypadku osób powyżej 18 r.ż. aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z zapisem w orzeczeniu więcej niż 1 symbolu niepełnosprawności,
 4. dostarczenie: pisemnego akcesu udziału w projekcie, wypełnionej ankiety, zaświadczenia lekarskiego (linki do formularzy znajdują się poniżej) oraz skanów: dowodu osobistego, oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i w przypadku posiadania: pełnomocnictwa notarialnego lub postanowienia sądowego o ustanowieniu opiekuna prawnego drogą elektroniczną na adres: zurawinka@zurawinka.pl do dnia 11.05.2017 (do godz. 24.00) lub osobiście w dniu: 10 maja w godzinach: 16.00 – 19.00 do siedziby Stowarzyszenia (Poznań ul. Żurawinowa 5/7).

Ważne: w Projekcie nie mogą brać udziału osoby uczestniczące jednocześnie w innym projekcie współfinansowanym ze środków PFRON ukierunkowanym na realizację podobnych celów.

Liczba miejsc w Projekcie jest ograniczona (4 osoby do 18 r. ż. i 13 osób powyżej 18 r.ż.).

O uczestnictwie w Projekcie decydować będzie: spełnienie warunków podanych w niniejszym
ogłoszeniu oraz ostatecznie decyzja Zarządu Stowarzyszenia.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną o tym poinformowane w dniu 12 maja 2017 roku drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod nr: 692 629 628 i drogą elektroniczną: zurawinka@zurawinka.pl.

Realizacja Projektu: „Wieloprofilowa rehabilitacja dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Formularze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content