Objawy Niedotlenienia U Niemowlaka Czarna Woda

 1. Acheter Famotidine Générique Vaillantbourg: To jedna z najlepszych długich warstwowych fryzur z grzywką
 2. Zakup Adapalene - Kupić Adapalene Najniższą Cenę Szwecja - Tak więc nasz ostateczny model nie uwzględniał czynników płciowych, nadciśnienia czy stylu życia
 3. Acheter Revia Prix Sans Ordonnance En France Vidal: JEDEN METABOLIZM WĘGLOWODANÓW TO 15 GRAMÓW WĘGLOWODANÓW

Wszy ubraniowe jak wyglądają objawy

Generique Lopressor Moins Cher En Pharmacie En France Dupuy-Sur-Mer
Radzenie sobie z reakcjami pokarmowymi — pomimo negatywnego wyniku testu na powszechne alergie pokarmowe-może być również frustrujące dla rodzin, które mogą podróżować od lekarza do lekarza w poszukiwaniu odpowiedzi
Zakup Fluticasone - Kupić Najniższą Cenę Lublin
Każde dziecko może doświadczać objawów inaczej, ale zebraliśmy listę kilku typowych
Aktualne wytyczne dla odwiedzających i ambulatoryjnych usług stomatologicznych można znaleźć na stronie internetowej koronawirusa

Zakrzepica żył powierzchownych leczenie

Medicamento Lisinopril Sin Receta Villa Silva Medio
W tym roku smak Chicago będzie miał jedną dużą różnicę, która może ułatwić uczestnikom zjedzenie jedzenia z najbardziej ukochanych restauracji w mieście
Comprar Dutasteride 0.5mg Baratos Por Internet As Roque
W klinikach Amen skany mózgu ujawniają, że 40% naszych pacjentów doznało łagodnego urazowego uszkodzenia mózgu—chociaż wielu z nich nie pamięta urazu głowy—który przyczynia się do ich objawów
Acquisto Fexofenadine Generico In Italia | Acquisto Fexofenadine A Basso Prezzo Sesto Sue Ellen Salentino

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od prawej prosta grafika roślina z czerwonym kwiatem, zieloną łodygą i liściem, przymocowana jest do zielonej tyczki czerwonym paskiem, dalej w trzech wersach napis Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uzupełniająca rekrutacja kadry do projektu „Potrafię Więcej!”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” ogłasza rekrutację uzupełniającą kadry do projektu pn. „POTRAFIĘ WIĘCEJ!” realizowanego przez stowarzyszenie w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie zatrudni, na podstawie umów zleceń oraz umów z osobami samozatrudnionymi,  specjalistów do realizacji sesji w następujących formach wsparcia:

Aktywizacja ruchowa – kwalifikacje osób prowadzących zajęcia: technik fizjoterapeuta, licencjat z dziedziny fizjoterapii, magister rehabilitacji lub magister fizjoterapii. Wymagane są udokumentowane uprawnienia do wykonywania zawodu, dodatkowe szkolenia i kursy specjalistyczne z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji oraz doświadczenie w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością. Rodzaj zajęć do realizacji: aktywizacja ruchowa z elementami sportowymi, gry zręcznościowe, terapia ręki, ćwiczenia motoryki dużej i małej oraz masaże.

Zajęcia motywacyjne – wykształcenie wyższe kierunkowe – mgr psychologii posiadający doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną.

Terapia zajęciowa – technik terapii zajęciowej lub licencjat lub magister kierunków: artystycznych, pedagogicznych, psychologicznych i innych z odpowiednimi szkoleniami, doświadczeniem w zakresie prowadzenia terapii zajęciowej i w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością. Rodzaje zajęć: kulinarne, techniczne, komputerowe, muzyczne, ekologiczne i arteterapia.

Zajęcia komunikacyjne: wykształcenie wyższe z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie logopedii lub neurologopedii, pedagog lub psycholog z uprawnieniami w zakresie alternatywnej komunikacji (AAC).

Od wszystkich kandydatów oczekujemy: komunikatywności, umiejętności pracy w zespole oraz empatii i uważności na potrzeby Beneficjentów.  

WAŻNE: rekrutacja trwa do 21 maja 2023 roku godziny 24.00. Zgłoszenia (wymagane: CV z klauzulą RODO oraz list motywacyjny z propozycją wysokości stawki za godzinę pracy) prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: dotzurawinka@gmail.com z  wpisanym tematem wiadomości: „Rekrutacja”.

O PROJEKCIE:

Projekt realizowany jest w okresie od  01.04.2022 roku do 31 marca 2025 roku i jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem projektu jest: optymalna poprawa funkcjonowania, wszechstronny rozwój, uzyskanie optymalnej samodzielności, rozwinięcie kreatywności przez 15 beneficjentów projektu (dorosłe osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym i ze sprzężoną niepełnosprawnością) poprzez nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie: sprawności psychoruchowej, samoobsługi, skutecznej komunikacji oraz umiejętności społecznych i interpersonalnych. Projekt realizowany jest od poniedziałku do piątku w II oddzielnych blokach sesji terapeutycznych (1 sesja obejmuje 60 minut pracy) w godzinach: 08.30 – 14.30 oraz 15.30 – 19.30 oraz w wybrane soboty: 09.30 – 17.30 w pomieszczeniach siedziby Stowarzyszenia: Poznań ul. Żurawinowa 5/7 (budynek żłobka).

RODO:  informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): 1/ administratorem i odbiorcą przekazanych Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” w Poznaniu zwane dalej Administratorem, 2/ przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez Stowarzyszenie w celu przeprowadzenia rekrutacji kadry do zatrudnienia w projekcie pn. „POTRAFIĘ WIĘCEJ!” – zwanego dalej Projektem na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, 3/ przekazane dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom tylko na podstawie zawartych przez Administratora umów niezbędnych do właściwej realizacji Projektu. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, 4/ dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie do zakończenia rekrutacji do Projektu to jest do dnia 25 kwietnia 2022 roku , a w przypadku zakwalifikowania do zatrudnienia w Projekcie przez okres jego realizacji to jest do dnia 31.03.2025 roku i w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu, 5/ posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wnosząc jednak o ograniczenie przetwarzania danych lub o ich usunięcie rezygnuje Pan/i z udziału w procesie rekrutacji i zatrudnienia w Projekcie, 6/ ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” (dalej: „ADMINISTRATOR”) z siedzibą ul. Żurawinowa 5/7,  61-455 Poznań. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żurawinowa 5/7, 61-455 Poznań lub drogą mailową: stowarzyszenie.zurawinka@gmail.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:  iodo.zurawinka@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacji Kadry do zatrudnienia w  Projekcie według umowy  zawartej między Stowarzyszeniem na  Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa w tym zawartych umów niezbędnych do realizacji Projektu.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych przyjmując do wiadomości, że może to mieć wpływ na brak jej możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji, a następnie zatrudnienia w Projekcie.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content