Jad Kiełbasiany Leczenie Chrzanów

  1. Acquistare Simvastatin Generico () Al Miglior Prezzo | Farmacia Online Borgo Ortensia: Następnie będziesz miał okazję przyjrzeć się własnej skórze i zacząć wyobrażać sobie swój osobisty profil skóry
  2. Achat Hydroxyurea Générique Pas Cher Alves - Nie chodzi o to, że kontrole zdrowia zmniejszają śmiertelność i zachorowalność, ale czy wczesne wykrycie tak wykrytych chorób, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca lub hiperlipidemia, i ich postępowanie prowadzi do zmniejszenia śmiertelności i zachorowalności w porównaniu z brakiem kontroli zdrowia
  3. Cephalexin En Pharmacie En Ligne Teixeira: Zacytuję Pana jako autora tego dokumentu

Mięśniaki macicy leczenie dietą

Lioresal Bestellen Online | Lioresal Bestellen Ohne Rezept Ingelheim Am Rhein
Substancje te są określane jako substancje czynne endokrynologiczne
Acquisto Amitriptyline Senza Ricetta | Generico Amitriptyline Prezzo In Farmacia Online Borgo Ninfa Terme
Może to pogorszyć ból i sprawić, że w krótkim czasie przejdzie z łagodnego do ciężkiego
Do badania włączono 89 pacjentów, 35 z gruźlicą płuc i 54 z innymi infekcjami układu oddechowego

Wczesne objawy alchajmera

Acheter Oxybutynin Prix Pas Cher En Ligne Loiseau
Biron może również, według własnego uznania i bez powiadomienia, ograniczyć lub zablokować dostęp Użytkownika do czatów i forów dyskusyjnych
La Farmacia Online Per Semenax Generico (), Senza Ricetta In Italia Mancini Nell'emilia
Względne przeciwwskazania, tętno spoczynkowe powyżej 120, ciśnienie skurczowe powyżej 180 lub ciśnienie rozkurczowe powyżej 100
Acquistare Flagyl Online | Acquistare Flagyl Senza Ricetta En Farmacia Ethan Veneto

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od prawej prosta grafika roślina z czerwonym kwiatem, zieloną łodygą i liściem, przymocowana jest do zielonej tyczki czerwonym paskiem, dalej w trzech wersach napis Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rekrutacja beneficjentów do projektu „CHCĘ i potrafię – wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” ogłasza rekrutację beneficjentek i beneficjentów do udziału w projekcie pn. „CHCĘ I POTRAFIĘ – wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” stanowiącym rozszerzenie oferty terapeutycznej Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka” działającego przy Stowarzyszeniu.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest:

1/ posiadanie diagnozy mózgowego porażenia dziecięcego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez lekarza rodzinnego z dodatkowym wpisem o braku przeciwwskazań do korzystania z oferowanych w projekcie form terapii ( druk zaświadczenia lekarskiego znajduje się w załączniku do ogłoszenia),

2/ ukończony 18 rok życia,

3/ posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym wydanego na stałe lub co najmniej do 31 marca 2022 roku zawierającego więcej niż 1 symbol orzeczonej niepełnosprawności,

4/  zdolność do czynności prawnych lub posiadanie swojego pełnomocnika lub opiekuna prawnego,

5/  zameldowanie w województwie wielkopolskim,

6/ przesłanie drogą elektroniczną na adres: chip.zurawinka@gmail.com  skanów: prawidłowo wypełnionego wniosku i zaświadczenia lekarskiego (druki znajdują się w załącznikach do ogłoszenia), podpisanej informacji dotyczącej RODO (znajdującej się w załączniku do ogłoszenia) do dnia 25 kwietnia 2019 roku godziny 12.00 lub dostarczenie osobiste do siedziby Stowarzyszenia w dniu 23.04.2019 lub 24.04.2019 w godzinach: 16.00 – 19.00.

O PROJEKCIE

Projekt realizowany jest w okresie od  01.04.2019 roku do 31 marca 2022 roku dla 18 beneficjentek i beneficjentów ostatecznych (dorosłych osób ze sprzężona niepełnosprawnością wynikającą z mózgowego porażenia dziecięcego) i jest  współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nadrzędnym celem projektu jest: optymalna poprawa funkcjonowania, wszechstronny rozwój i uzyskanie optymalnej samodzielności przez beneficjentów projektu (dorosłe osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością) poprzez nabycie kompetencji z zakresu:

1) sprawności psychoruchowej,

2) samoobsługi,

3) komunikacji,

4) umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Projekt realizowany jest w 5 formach wsparcia: 1/ usprawnianie ruchowe w tym:  rehabilitacja ruchowa, elementy integracji sensorycznej i fizykoterapii, masaże (zajęcia indywidualne), 2/ terapia zajęciowa  w tym: arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, ergoterapia (zajęcia w diadach), 3/ zajęcia komunikacyjne w tym: terapia logopedyczna i alternatywnych metody komunikacji – AAC (zajęcia indywidualne), 4/ wsparcie psychologiczne i 5/ trening samodzielności.

Zajęcia są realizowane od poniedziałku do piątku w II oddzielnych blokach sesji terapeutycznych  (1 sesja obejmuje 60 minut pracy) w godzinach: 09.00 – 14.00 oraz 15.30 – 19.30 oraz w soboty: 09.00 – 13.00 w pomieszczeniach siedziby Stowarzyszenia: Poznań ul. Żurawinowa 5/7 (budynek żłobka).

Udział w projekcie jest odpłatny i wynosi: 1 zł brutto za 1 godzinę udzielonego wsparcia we wszystkich formach wsparcia poza terapią zajęciową.

Ważne: w projekcie nie mogą brać udziału osoby uczestniczące w innych projektach współfinansowanych przez PFRON  ukierunkowanych na takie same cele.                                                                                                                                   

ZAŁĄCZNIKI:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content