Logo stowarzyszenia Żurawinka. Uproszczony rysunek osoby trzymającej parasol nad dziewczynką siedzącą na wózku inwalidzkim, linie rysunku są jasno zielone, tło jest ciemno zielone.

Walne Zebranie Członków, 24 kwietnia 2019

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień 24 kwietnia 2019 roku, na godzinę 17:30. W przypadku braku kworum II termin Walnego Zgromadzenia się wyznacza się tego samego dnia na godzinę 18:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia,
 2. Wybór Przewodniczącego obrad,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Wybór Sekretarza obrad,
 5. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad,
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków,
 7. Wybór Prezesa lub Prezeski Stowarzyszenia,
 8. Przegłosowanie składu ilościowego Zarządu.
 9. Przedstawienie przez Prezesa lub Prezeskę propozycji składu Zarządu,
 10. Wybór członkiń i członków Zarządu,
 11. Wybór Przewodniczącego lub Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
 12. Przegłosowanie składu ilościowego Komisji Rewizyjnej.
 13. Wybór członkiń i członków Komisji Rewizyjnej.
 14. Wolne głosy i wnioski,
 15. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content