Karty DOBRA

5000 seniorów otrzymało Kartę dobra, a nasze Stowarzyszenie – dzięki zakwalifikowaniu się do programu – może w wspomóc Kartami Dobra 40 osób znajdujących się z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Program „Karta dobra” obejmuje pomocą najbardziej potrzebujące osoby starsze. W jego ramach seniorzy otrzymują kartę, którą mogą płacić za zakupy w sklepach Biedronka – dzięki temu mogą lepiej się odżywiać. W obecnej edycji programu bierze udział 38 organizacji, w tym również nasze Stowarzyszenie , dzięki czemu aż 40 osób w tym 35 seniorów z otrzymało wsparcie. Organizatorem programu jest Fundacja Biedronki.

To już trzecia edycja programu „Karta dobra”, w której osoby starsze z różnych miejsc Polski otrzymują kartę na zakupy do sklepów sieci Biedronka. Dzięki niej mogą samodzielnie decydować, których produktów w danej chwili potrzebują najbardziej, zachowując przy tym poczucie sprawczości. Karta dobra jest doładowywana określoną kwotą przez 10 następujących po sobie miesięcy. Co ważne, po raz kolejny wzrosła wartość karty – wynosi obecnie 185 złotych. Karta stanowi znaczące odciążenie budżetu seniorów i pozwala im lepiej się odżywiać.

Program „Karta dobra” skierowany jest do seniorów w trudnej sytuacji materialnej i z roku na rok obejmuje coraz większą liczbę osób. W edycji 2023/2024 pomoc otrzymało aż 5000 uczestników projektu – dwa razy więcej niż rok wcześniej. Już po raz drugi, patronat medialny nad programem objął „Głos Seniora”.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy kartowe. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują kartę na zakupy do sklepów Biedronka. Fundacja współpracuje również z Kołami Gospodyń Wiejskich i wspólnie z nimi prowadzi program „Danie Wspólnych Chwil”, w którym samotni seniorzy z terenów wiejskich zapraszani są na posiłki przy wspólnym stole. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii, a obecnie realizuje programy dla uchodźców z Ukrainy. Od 2020 roku Fundacja przeznaczyła na programy społeczne ok. 150 mln złotych (status na wrzesień 2023).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content