ODZNAKA HONOROWA „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO”

W dniu 09.10.2023 roku, podczas wydarzenia jubileuszowego z okazji 30-lecia rejestracji i działalności Stowarzyszenia, obecna na uroczystości Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pani Małgorzata Waszak-Klepka wyróżniła, zgodnie z decyzją Kapituły Odznaki Honorowej oraz Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 7270/2023 z dnia 5 października 2023 roku, Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”. W uzasadnieniu przyznanego wyróżnienia podano: „za niesienie wszechstronnej bezinteresownej pomocy, we wszystkich sferach życia osobom dotkniętym przez mózgowe porażenie dziecięce, ich rodzinom i opiekunom oraz za wprowadzanie innowacji społecznych w celu wyrównania szans korzystania z pełni życia osobom i rodzinom chorych i potrzebujących”.

Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” otrzymała również prezes Stowarzyszenia pani Anna J. Nowak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content