Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków Stowarzyszenia – 26.06.2019

I termin: 26.06.2019 godz. 17.30, II termin: 26.06.2019 godz. 18.00.

Proponowany PORZĄDEK OBRAD


1.Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia.

2. Wybór Przewodniczącego obrad. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Przedstawienie przez Prezesa sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.

8. Dyskusja nad pkt. 7 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2018..

9. Przedstawienie przez Skarbnika bilansu Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego za rok 2018.

10. Dyskusja nad pkt.9 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2018.

11.  Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu z kontroli finansowo-merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2018.

12.  Dyskusja nad pkt.11 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Rozpatrzenie wolnych głosów i wniosków oraz podjęcie w tym zakresie uchwał.

15. Zakończenie obrad.

 


   

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content