Liszaj Leczenie Nowa Sól

 1. La Farmacia Online Per Gabapentin Generico (), Senza Ricetta In Italia Enrica Terme: SS może powodować bliznowacenie płuc, którego nie można odwrócić, ale leczenie może zapobiec postępowi choroby
 2. Starlix Günstig Online Bestellen | Starlix Kaufen Ohne Rezept Ennepetal - Ponadto program podwójnego przyjęcia zapewnia ulepszone doradztwo i usługi wsparcia przejścia
 3. Kaufen Lopinavir Generika Günstig In Deutschland Rezeptfrei Lüneburg: Zespół drgań ręki i ręki jest również znany jako zjawisko Raynauda pochodzenia zawodowego

Padaczka u noworodka objawy

Acquisto Verapamil Senza Ricetta | Generico Verapamil Prezzo In Farmacia Online Benedetti Salentino
Kilka badań sugeruje również znaczenie Src w aktywacji kaskad sygnałowych kinazy AR (17,32,43)
Lincomycin Günstig Online Kaufen | Lincomycin Kaufen Ohne Rezept Idstein
Spodziewaliśmy się, że wpływ otyłości na ryzyko niewydolności serca będzie największy wśród kobiet, które doświadczyły wczesnej menopauzy
U żadnego z pacjentów nie stwierdzono obecności przeciwciał neutralizujących

Łączniki stabilizatora objawy

Kjøp Topamax (topiramate) 200mg, 100mg Lovlig På Nett Askim
Marcus zauważył, że otwarte rynki ostatnich dziewięciu lat są w zasadzie zamknięte
Acquistare Lopressor Generico In Italia | Acquistare Lopressor A Basso Prezzo Ursula Salentino
Chociaż u pacjentów z CMs zazwyczaj występuje choroba rozsiana, odpowiednie postępowanie może poprawić ich jakość życia i całkowity czas przeżycia
Comprare Differin Generico In Italia | Comprare Differin A Basso Prezzo Quarto Piererminio

Rekrutacja wolontariuszki/ wolontariusza do prac administracyjnych

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych oferuje możliwość odbycia 300 godzin wolontariatu w ramach projektu „POTRAFIĘ WIĘCEJ!”, realizowanego w okresie: kwiecień 2022 roku do 31 marca 2025 roku. W ramach umowy wolontaryjnej Stowarzyszenie zapewnia: 1/ zdobycie doświadczenia związanego z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a dotyczącego udzielania wsparcia osobom ze sprzężoną niepełnosprawnością, 2/ współpracę z doświadczonym koordynatorem projektu, 3/ ubezpieczenie NW, 4/ wystawienie opinii o współpracy i rekomendacji.

WAŻNE: rekrutacja trwa do 20 kwietnia 2022 roku godziny 24.00. Zgłoszenia (wymagane: CV z klauzulą RODO oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: stowarzyszenie.zurawinka@gmail.com z wpisanym tematem wiadomości: „Rekrutacja wolontariuszy”.

RODO:  informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): 1/ administratorem i odbiorcą przekazanych Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” w Poznaniu zwane dalej Administratorem, 2/ przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez Stowarzyszenie w celu przeprowadzenia rekrutacji kadry do zatrudnienia w projekcie pn. „POTRAFIĘ WIĘCEJ!” – zwanego dalej Projektem na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, 3/ przekazane dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom tylko na podstawie zawartych przez Administratora umów niezbędnych do właściwej realizacji Projektu. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, 4/ dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie do zakończenia rekrutacji do Projektu to jest do dnia 25 kwietnia 2022 roku , a w przypadku zakwalifikowania do zatrudnienia w Projekcie przez okres jego realizacji to jest do dnia 31.03.2025 roku i w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu, 5/ posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wnosząc jednak o ograniczenie przetwarzania danych lub o ich usunięcie rezygnuje Pan/i z udziału w procesie rekrutacji i zatrudnienia w Projekcie, 6/ ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” (dalej: „ADMINISTRATOR”) z siedzibą ul. Żurawinowa 5/7,  61-455 Poznań. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żurawinowa 5/7, 61-455 Poznań lub drogą mailową: stowarzyszenie.zurawinka@gmail.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:  iodo.zurawinka@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacji Kadry do zatrudnienia w  Projekcie według umowy  zawartej między Stowarzyszeniem na  Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa w tym zawartych umów niezbędnych do realizacji Projektu.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych przyjmując do wiadomości, że może to mieć wpływ na brak jej możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji, a następnie zatrudnienia w Projekcie.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

INFORMACJE O PROJEKCIE: projekt realizowany jest w okresie od  01.04.2022 roku do 31 marca 2025 roku i jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem projektu jest: optymalna poprawa funkcjonowania, wszechstronny rozwój, uzyskanie optymalnej samodzielności, rozwinięcie kreatywności przez 15 beneficjentów projektu (dorosłe osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym i ze sprzężoną niepełnosprawnością) poprzez nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie: sprawności psychoruchowej, samoobsługi, skutecznej komunikacji oraz umiejętności społecznych i interpersonalnych. Projekt realizowany będzie od poniedziałku do piątku w II oddzielnych blokach sesji terapeutycznych ( 1 sesja obejmuje 60 minut pracy) w godzinach: 08.30 – 14.30 oraz 15.30 – 19.30 oraz w wybrane soboty: 10.00 – 17.00 w pomieszczeniach siedziby Stowarzyszenia: Poznań ul. Żurawinowa 5/7 (budynek żłobka).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content