Mykoplazma U Kur Leczenie Świebodzin

  1. Nitrofurantoin 50mg Generika In Deutschland Rezeptfrei Kaufen Online Saarlouis: U pacjentów uznanych za uzależnionych i zagrożonych przedawkowaniem należy rozważyć podawanie naloksonu do domu wraz z towarzyszącym szkoleniem w zakresie przedawkowania zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny i opiekunów
  2. Kupić Cephalexin Bez Recepty W Polsce | Apteka Internetowa Świecie - Uważamy, że podejmowanie decyzji, które są inkluzywne, przejrzyste i odpowiedzialne, może przyczynić się do bardziej wiarygodnych i uzasadnionych decyzji w trudnych kwestiach etycznych i politycznych kompromisów podczas pandemii i poza nią
  3. Ivermectin Kaufen Ohne Rezept | Ivermectin Online Apotheke Erding: W drugim artykule z serii Gareth Iacobucci bada, w jaki sposób trendy społeczne wpłynęły na służbę zdrowia

Objawy uszkodzonej pompy wodnej

Prochlorperazine 5mg Günstig Online Bestellen | Online Apotheke Weingarten
Dlatego musimy uznać, czy zwiększenie liczby studentów bez środków lub możliwości ich rozwoju, ponieważ lekarze ostatecznie robią im krzywdę
Comprar Sildenafil Sin Receta El Marrero Medio
Jeśli chodzi o subpopulacje, Biseksualne nastolatki są 3
Cass, działa w praktyce od ponad 45 lat

Kolana szpotawe leczenie

L’acquisto Del Cabergoline Generico Online, Ad Buon Prezzo E Senza Ricetta Medica Elsa Nell'emilia
Obliczeniowe podejścia do modelowania struktury i montażu wirusa
Theophylline Kaufen Online | Theophylline Rezeptfrei Kaufen Stutensee
Pomóż pacjentom poruszać się w leczeniu i odzyskiwaniu raka piersi za pomocą materiałów do pobrania
Strattera Prodej Bez Předpisu Opava

Zatrudnimy fizjoterapeutę na umowę o pracę

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” zatrudni na umowę o pracę (pełen etat) fizjoterapeutę do prowadzenia indywidualnych zajęć (rehabilitacja ruchowa, elementy integracji sensorycznej i fizykoterapii, masaże) z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz wspomagania ich w czynnościach samoobsługowych i pielęgnacyjnych.

Wymagania: 1/ posiadanie tytułu technika rehabilitacji ruchowej lub magistra rehabilitacji ruchowej lub magistra fizjoterapii lub ukończony licencjat fizjoterapii, 2/ ukończone szkolenia i kursy specjalistyczne z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji, 3/ udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, 4/ aktualna książeczka „sanepidowska”.

Rekrutacja trwa do 15 września 2022 roku do godziny 24.00.

Zgłoszenia (wymagane CV i list motywacyjny, podpisany formularz dot. RODO) przesyłać można tylko drogą elektroniczną  na adres: dot.zurawinka@gmail.com w temacie wiadomości wpisując: „Rekrutacja”.

RODO

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

1) administratorem i odbiorcą przekazanych Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” w Poznaniu zwane dalej Administratorem,

2) przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez Stowarzyszenie w celu przeprowadzenia rekrutacji kadry do zatrudnienia w projekcie pn. „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Terapeutycznego dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”- zwanego dalej Projektem na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,

3) dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie do zakończenia rekrutacji do Projektu to jest do dnia 15 września 2022 roku , a w przypadku zatrudnienia w Projekcie przez okres jego realizacji to jest do dnia 31.12.2022 roku i w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu,

4) posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wnosząc jednak o ograniczenie przetwarzania danych lub o ich usunięcie rezygnuje Pan/i z udziału w procesie rekrutacji i zatrudnienia w Projekcie.

5) ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” dalej: „ADMINISTRATOR”, z siedzibą ul.Żurawinowa 5/7,  61-455 Poznań. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żurawinowa 5/7, 61-455 Poznań lub drogą mailową: zurawinka@zurawinka.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:  iodo.zurawinka@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacji Kadry do zatrudnienia w  Projekcie według umowy  zawartej między Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”  a Miastem Poznań.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

AKCEPTUJĘ : (imię i nazwisko/ podpis/ data) …………………………………………………………………………………………                                                                                                                  

 Podstawa prawna: art. 4 pkt 11, art. 7ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content