Walne Zgromadzenie Członków, 30 maja 2018

Zarząd, w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA”, zwołuje na dzień 30 maja 2018 roku godz. 17:30 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum II termin W.Z.Cz. wyznacza się tego samego dnia na godzinę 18:00.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przedstawienie przez Prezesa sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
 9. Dyskusja nad pkt. 8 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2017.
 10. Przedstawienie przez Skarbnika bilansu Stowarzyszenia za rok 2017.
 11. Dyskusja nad pkt.10 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2017.
 12. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli finansowo-merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2017.
 13. Dyskusja nad pkt.11 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej.
 14. Przedstawienie projektów logotypu Stowarzyszenia.
 15. Dyskusja nad pkt. 13 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia obowiązującego logotypu Stowarzyszenia.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Rozpatrzenie wolnych głosów i wniosków oraz podjęcie w tym zakresie ewentualnych uchwał.
 18. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content