Pękniecie Torbieli Jajnika-Objawy Radomsko

 1. Adalat Generika 30 mg;20 mg Kaufen - Adalat Preise In Deutschland Rezeptfrei Billig Werdau: Prace są częścią trwającej w całym stanie przebudowy tego krytycznego obiektu transportowego
 2. Acquistare Adalat Online | Acquistare Adalat Senza Ricetta En Farmacia Palumbo Ligure - Intensywna interwencja stylu życia spowodowała również większe zmniejszenie stężenia hemoglobiny glikowanej i większą początkową poprawę sprawności i wszystkich czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, z wyjątkiem poziomu cholesterolu o niskiej gęstości-lipoprotein
 3. Plavix Cena V Online Lékárně Opava: Podejmij samoocenę gotowości, która poprowadzi cię do oceny Twojej sytuacji i dokonywania świadomych wyborów dotyczących przyszłych planów edukacyjnych, abyś mógł dokonać wszystkich właściwych wyborów

Depresja objawy fizyczne I psychiczne

Zantac Bez Receptu Na Prodej Zlín
Śliczne pół zapętlone wysokie warkocze są proste, ale niecodzienne
Comprar Propranolol En España Jasso Del Barco
Wprowadzenie krioterapii natryskowej wydaje się dostarczać nam skutecznego narzędzia, które można wykorzystać we wszystkich stadiach choroby śródoskrzelowej bez niektórych istotnych ograniczeń typowych terapii cieplnych
Inne działania niepożądane związane z długotrwałym stosowaniem doustnych kortykosteroidów obejmują rozwój zaćmy, osteoporozę i podwyższony poziom cukru we krwi, który może wywołać cukrzycę

Polip jelita objawy

Acquistare Metformin Senza Ricetta | Generico Metformin Prezzo In Farmacia Online Anastasio Lido
Jest również uznanym nadawcą, pracował w telewizji i radiu przez około czterdzieści lat
Comprar Anastrozole Contrareembolso En España Juárez Del Vallès
Komisja proponuje obecnie zakazanie większości tych rozwiązań, chociaż niektóre rozwiązania dotyczące kapitału własnego mogą być nadal dozwolone
Glipizide Tabletki 10 mg, Najtaniej Bez Recepty Braniewo

Praca dla logopedy oraz dla terapeuty AAC

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” ogłasza uzupełniającą rekrutację kadry do projektu pn. „CHCĘ I POTRAFIĘ – wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” . Stowarzyszenie zatrudni, na podstawie umów zleceń oraz umów z osobami samo zatrudnionymi,  osoby do prowadzenia zajęć komunikacyjnych w tym terapii logopedycznej i zajęć w zakresie alternatywnych metod komunikacji. W tej formie wsparcia jest oferta pracy dla: logopedów, neurologopedów, terapeutów AAC. Wymagania: 1/ posiadanie tytułu magistra psychologii lub pedagogiki, w przypadku  logopedów ukończone podyplomowe studia w zakresie logopedii, a w przypadków terapeutów AAC: ukończone szkolenia i kursy w zakresie alternatywnych metod komunikacji potwierdzone  stosownym certyfikatem. W obu przypadkach: udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością.                                                                                                                     

Rekrutacja trwa do 31.10 2020 roku do godziny 24.00.

Zgłoszenia (wymagane CV i list motywacyjny, podpisany załączony formularz dot. RODO) oraz informacja dot. proponowanej stawki za godzinę pracy) przesyłać można tylko drogą elektroniczną  na adres: chip.zurawinka@gmail.com z  podaniem tematu wiadomości: „Rekrutacja kadry”.

O PROJEKCIE:

Projekt realizowany jest w okresie od  01.04.2019 roku do 31 marca 2022 roku i jest  współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nadrzędnym celem projektu jest: optymalna poprawa funkcjonowania, wszechstronny rozwój i uzyskanie optymalnej samodzielności przez beneficjentów projektu (18 dorosłych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i ze sprzężoną niepełnosprawnością) poprzez nabycie kompetencji z zakresu: sprawności ruchowej, samoobsługi, komunikacji , umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Projekt realizowany jest od poniedziałku do piątku w II oddzielnych blokach sesji terapeutycznych ( 1 sesja obejmuje 60 minut pracy) w godzinach: 09.00 – 14.00 i  15.30 – 19.30 oraz w soboty: 09.00 – 14.00 w pomieszczeniach siedziby Stowarzyszenia: Poznań ul. Żurawinowa 5/7 (budynek żłobka).

RODO

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

1) administratorem i odbiorcą przekazanych Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” w Poznaniu zwane dalej Administratorem,

2) przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez Stowarzyszenie w celu przeprowadzenia rekrutacji kadry do zatrudnienia w projekcie pn. „CHCĘ I POTRAFIĘ – wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” – zwanego dalej Projektem na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,

3) przekazane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom i nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych,

4) dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie do zakończenia rekrutacji do Projektu to jest do dnia 17 lutego 2020 roku , a w przypadku zatrudnienia w Projekcie przez okres jego realizacji to jest do dnia 31.03.2022 roku i w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu,

5) posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wnosząc jednak o ograniczenie przetwarzania danych lub o ich usunięcie rezygnuje Pan/i z udziału w procesie rekrutacji i zatrudnienia w Projekcie.

6) ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:hcy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Żurawinowa 5/7,  61-455 Poznań. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żurawinowa 5/7, 61-455 Poznań lub drogą mailową: zurawinka@zurawinka.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:  iodo.zurawinka@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacji Kadry do zatrudnienia w  Projekcie według umowy  zawartej między Stowarzyszeniem na  Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”  a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.                                                                                                                                                                                          

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.                                                                  

                                                                                                                                     AKCEPTUJĘ   (czytelny podpis/data)

                                                                                                             —————————————————————————————

 Podstawa prawna: art. 4 pkt 11, art. 7ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.                                                                                                                  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content