Członkowie i podopieczni Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka na tle pałacu w Kórniku.

Projekt „CHCĘ I POTRAFIĘ – wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”

Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje o projekcie "Chcę i potrafię - wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym" zrealizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od prawej prosta grafika roślina z czerwonym kwiatem, zieloną łodygą i liściem, przymocowana jest do zielonej tyczki czerwonym paskiem, dalej w trzech wersach napis Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w ramach kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Typ projektu: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Projekt umożliwia rozszerzenie oferty terapeutycznej Dziennego Ośrodka Terapeutycznego, działającego w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym”ŻURAWINKA” w ramach zadania wspieranego przez Miasto Poznań. Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie samodzielności beneficjentów projektu (osób z mózgowym porażeniem dziecięcym) poprzez nabycie kompetencji w zakresie:

  • możliwości ruchowych,
  • samoobsługi,
  • komunikacji
  • umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Zakres i formy rehabilitacji

W projekcie bierze udział 18 beneficjentek i beneficjentów z obszaru Wielkopolski ze sprzężoną niepełnosprawnością, którzy uczestniczą w sesjach terapeutycznych z zakresu:

  • rehabilitacji ruchowej
  • terapii psychologicznej
  • zajęć komunikacyjnych w tym: terapii logopedycznej i AAC
  • terapii zajęciowej
  • treningu samodzielności

Każdy z beneficjentów w ciągu 1 roku realizacji projektu bierze udział w ok. 350 sesjach terapeutycznych, których zakres i formy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości, tak aby móc osiągnąć maksymalny efekt terapeutyczny i optymalną samodzielność.

Czas i i miejsce realizacji

Projekt realizowany jest od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2022 roku w pomieszczeniach siedziby Stowarzyszenia (Poznań ul. Żurawinowa 5/7 – budynek żłobka) użytkowanych na potrzeby Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka” od poniedziałku do piątku w godzinach: od 15.30 do 19.30, a w soboty od 08.00 do 14.00. W miarę potrzeb Beneficjentów wsparcie, w ramach projektu, udzielane jest również od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.30-15.30.

Więcej informacji

Informacje o projekcie oraz zdjęcia zamieszczamy na naszej stronie na Facebooku oraz w zamieszczonej na Facebooku galerii zdjęć.

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON na podstawie podpisanej ze Stowarzyszeniem Umowy nr ZZO/000270/15/D z dnia 30 maja 2019 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 22.05.2020 roku, Aneksu nr 2 z dnia 18.08.2020 roku oraz Aneksu nr 3 z dnia 20.05.2021 roku oraz w ramach wkładu własnego stowarzyszenia: z 1% podatku przekazanego Stowarzyszeniu przez podatników.  Przyznane dofinansowanie z PFRON: I okres finansowania (01.04.2019 -31.03.2020) kwota: 360 990,00 zł, II okres finansowania (01.04.2020-31.03.2021): 359 512,00 zł, III okres finansowania (01.04.2021-31.03.2022): 393 960,00 zł.

Skip to content