Władze

Zarząd

Anna J. Nowak – prezes

Łukasz Garczewski – wiceprezes

Mieczysław Nowak – wiceprezes

Krystyna Witucka – skarbnik

Andrzej Jarzębski, sekretarz

Komisja rewizyjna

Mirosława Jankowska – przewodnicząca

Alina Krenc – członkini komisji rewizyjnej

Krystyna Woltyńska – członkini komisji rewizyjnej