Władze

Zarząd

Anna J. Nowak, prezeska

Mieczysław Nowak, wiceprezes

Łukasz Garczewski, wiceprezes

Krystyna Witucka, skarbnik

Andrzej Jarzębski, sekretarz

Komisja rewizyjna

Mirosława Jankowska, przewodnicząca

Alina Krenc, członkini komisji rewizyjnej

Krystyna Woltyńska, członkini komisji rewizyjnej