O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” działa od 1993.

Prowadzimy Dzienny Ośrodek Terapeutyczny „Żurawinka” w Poznaniu, oferujemy osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) zajęcia rehabilitacyjne, a także organizujemy dla nich wyjazdy rehabilitacyjne, zajęcia sportowe, muzyczne i inne wydarzenia.

Promujemy także pozytywne postawy wobec osób z niepełnosprawnością i wspieramy osoby z MPD oraz ich rodziny.

Stowarzyszenie wywodzi się z grupy rodziców dzieci z MPD, z których wielu nadal należy do stowarzyszenia i wspiera nasze działania.

Podstawowe informacje

  • Numer rachunku bankowego: 109043 1070 2070 0013 2323 0001
  • Numer KRS: 0000046641
  • NIP: 779-16-33-218
  • REGON: 630290303

Zobacz też