Rehabilitacja

Od 1993 roku realizujemy zadania w zakresie wieloprofilowej rehabilitacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Przez cały rok – z wakacyjną przerwą w lipcu i sierpniu – realizujemy program rehabilitacji ruchowej w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego dla 35 osób (dzieci, młodzież, dorośli) z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w pomieszczeniu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażonym w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny.

Warunkiem korzystania z zajęć jest podpisanie ze Stowarzyszeniem porozumienia i dostarczenie wszystkich wymaganych załączników.