Wiem Czego Chcę

Projekt „Wiem czego chcę” dotyczy wdrażania indywidualnie dobranych metod i technik alternatywnych i wspomaganych sposobów komunikowania się (AAC) u 8-osobowej grupy dorosłych niemówiących kobiet i mężczyzn ze sprzężoną niepełnosprawnością i MPD, podopiecznych Dziennego Ośrodka Terapeutycznego Żurawinka, działającego przy Stowarzyszeniu.

Projekt zakłada umożliwienie uczestnikom pomocy we współdecydowaniu o sobie przez rozwijanie ich sprawczości, podmiotowości i kompetencji komunikacyjnej poprzez indywidualne dostosowanie pomocy komunikacyjnych niskiej i wysokiej technologii oraz specjalistycznemu przeszkoleniu zespołu terapeutycznego oraz opiekunów.

Finansowanie

Projekt jest finansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.