Wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (2016)

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku Stowarzyszenie realizuje projekt pod nazwą „Wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”.

Zakres i formy rehabilitacji

W projekcie bierze udział 25 beneficjentów (4 dzieci i 21 dorosłych), z których każdy będzie uczestniczył w 199 sesjach terapeutycznych z zakresu:

 • usprawniania ruchowego
 • terapii logopedycznej
 • terapii psychologicznej
 • komunikacji alternatywnej
 • terapii zajęciowej

Zakres i formy terapii dostosowywane są do potrzeb każdego z beneficjentów, tak by osiągnąć maksymalny efekt terapeutyczny.

Rekrutacja: Jak wziąć udział w zajęciach

Zajęcia organizowana są w DOT Żurawinka od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00, a w soboty od 08.00 do 14.00.

Beneficjentem (uczestnikiem) zajęć rehabilitacyjnych może zostać każda osoba ze stwierdzonym mózgowym porażeniem dziecięcym.

Obecnie z zajęć korzysta 25 osób i nie jest prowadzona rekrutacja dodatkowych uczestników. Ogłoszenia o ewentualnej rekrutacji uzupełniającej zamieszczone zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na naszej stronie na Facebooku.

Przebieg projektu i informacje bieżące

Harmonogram projektu:

 • kwiecień 2016: rekrutacja beneficjentów i pracowników
 • maj – grudzień 2016: zajęcia rehabilitacyjne
  • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne
  • indywidualne zajęcia komunikacyjne z logopedą lub terapeutą AAC
  • indywidualne zajęcia z psychologiem
  • zajęcia grupowe – terapia zajęciowa
 • grudzień 2016: ewaluacja (ocena) projektu i jego przebiegu

Informacje na temat przebiegu projektu i dotyczące go ogłoszenia publikowane są na stronie głównej, a ich archiwum dostępne jest w sekcji z wieściami dotyczącymi projektu.

Finansowanie

Projekt jest finansowany ze środków PFRON oraz z 1% podatku podatku przekazanego Stowarzyszeniu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych