Wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (2017)

Cel projektu

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie samodzielności beneficjentów projektu (osób z mózgowym porażeniem dziecięcym) poprzez nabycie kompetencji w zakresie:

  • możliwości ruchowych,
  • samoobsługi,
  • komunikacji
  • umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Zakres i formy rehabilitacji

W projekcie bierze udział 17 beneficjentów (4 dzieci i 13 dorosłych) mieszkańców Wielkopolski ze sprzężoną niepełnosprawnością, którzy uczestniczą w sesjach terapeutycznych z zakresu:

  • rehabilitacji ruchowej
  • terapii psychologicznej
  • zajęć komunikacyjnych w tym: terapii logopedycznej i AAC
  • terapii zajęciowej

Każdy z beneficjentów w ciągu 1 roku realizacji projektu weźmie udział w ok. 350 sesjach terapeutycznych.

Zakres i formy terapii dostosowywane są do potrzeb każdego z beneficjentów, tak aby móc osiągnąć maksymalny efekt terapeutyczny i optymalną samodzielność.

Czas i i miejsce realizacji

Projekt realizowany jest od 1 maja 2017 roku do 31 marca 2019 roku w pomieszczeniach siedziby Stowarzyszenia (Poznań ul. Żurawinowa 5/7 – budynek żłobka) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 15.30 do 19.30, a w soboty od 08.00 do 14.00.

Finansowanie

Projekt jest finansowany ze środków PFRON na podstawie podpisanej ze Stowarzyszeniem w dniu 26 maja 2017 roku Umowy nr ZZO/000110/15D oraz z 1% podatku przekazanego Stowarzyszeniu przez podatników.
Kwota przyznanego dofinansowania z PFRON w I okresie rozliczeniowym (01.05.2017-31.03.2018) wynosi: 331 565 zł.

logo PFRON