Strefa członkowska

Poniżej znajdują się informacje i ogłoszenia dla członków i podopiecznych stowarzyszenia.

Zapisz się na listę mailingową, aby otrzymywać mailem powiadomienia o nowych wieściach i ogłoszeniach ze Stowarzyszenia.

Składka członkowska w 2018 pozostaje bez zmian

Informujemy, że na zebraniu w dniu 3 stycznia 2018 Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o wysokości składki członkowskiej.

Składka członkowska za rok 2018 wynosi 80 złotych, czyli pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Przypominamy, że składkę mogą państwo wpłacać w 4 ratach kwartalnych lub 2 ratach półrocznych.

Składkę za pierwszy kwartał i wszelkie zaległości składkowe należy uregulować do końca marca 2018.

Za zarząd,
Łukasz Garczewski
Wiceprezes

Walne Zgromadzenie Członków, 28 czerwca 2017

Drogie członkinie i drodzy członkowie,

informujemy o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2017, walnego zgromadzenia członków. Spotykamy się w siedzibie Stowarzyszenia o godzinie 17:30, a drugi termin zgromadzenia w przypadku braku kworum został wyznaczony na 18:00.

Poniżej zamieszczamy proponowany porządek obrad Continue reading “Walne Zgromadzenie Członków, 28 czerwca 2017” »

Walne i zmiany w statucie

Zarząd zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 29 marca (środa) o godzinie 17:30 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Żurawinowej 5/7.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia
 2. Wybór Prezydium obrad
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Przedstawienie propozycji zmiany nazwy stowarzyszenia
 7. Głosowanie nad zmianą nazwy stowarzyszenia
 8. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia (zgodnie z załącznikiem)
 9. Głosowanie nad propozycjami zmian w statucie
 10. Głosowanie nad przyjęciem jednolitego tekstu statutu
 11. Wolne głosy i wnioski

Przydatne linki:

Wrześniowe zebranie informacyjne dla członków

Zapraszamy członkinie i członków na zebranie informacyjne w dniu 28 września o godzinie 17:30.

Zebranie odbędzie się jak zwykle w siedzibie Stowarzyszenia.

Tematy do omówienia:

 • bieżąca realizacja projektów
 • obchody Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego (World CP Day) 2016
 • prezentacja nowej strony internetowej
 • dyskusja nad propozycjami zmiany nazwy Stowarzyszenia
 • informacja o październikowym Walnym Zebraniu Członków