Grupa Żurawina Djembe

Grupa Żurawina Djembe powstała w kwietniu 2009 roku jako odpowiedź na potrzebę rozwoju spontanicznych pomysłów muzycznych pojawiających się podczas porannych powitanek oraz zajęć muzykoterapeutycznych w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym „Żurawinka” działającym przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Poznaniu.

Tworzą ją terapeuci-asystenci, wolontariusze oraz dorosłe, niemówiące (lub z trudnościami w porozumiewaniu się) osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz/lub ruchowej będące podopiecznymi „Żurawinki”.

Każdy z członków Grupy wnosi swój unikatowy wkład w repertuar oraz instrumentarium. Poprzez poszukiwanie pomysłów na nowe rytmy, melodie, podchwytywanie pojawiających się dźwięków i ich aranżację oraz otwartość na nowe, nierzadko zaskakujące, rozwiązania repertuar stale się rozwija, a każdy występ jest niepowtarzalny.

Grupa gra na instrumentach etnicznych (afrykańskich, południowoamerykańskich) oraz na wykonanych własnoręcznie i przystosowanych do indywidualnych możliwości ruchowych. I tak na przy-kład na „gongotronie”, „przeszkadzajkach” oraz „makaju” gra się na siedząco.

Ze względu na to, że przeważającą część Grupy stanowią osoby niemówiące, w codziennym życiu, podczas prób przygotowujących do występów jak i podczas samych koncertów, w Grupie przeważa
komunikacja pozawerbalna z wykorzystaniem takich metod alternatywnych i wspomagających jak Piktogramy Szwedzkie, elementy języka migowego, symbole Bliss’a czy gesty naturalne. Tym bar-dziej na uwagę zasługują wszelkie aranżacje muzyczne Grupy wykorzystujące pojedyncze zasłyszane słowa oraz oryginalne dźwięki, które je przypominają (np. ajo, jogomba, ach, bomba).

Poza pomysłami pojawiającymi się spontanicznie w trakcie codziennych zajęć twórcy amatorzy inspiracje czerpią z tradycji wszystkich kontynentów. Do tej pory wykorzystali już m.in: rytmy
afrykańskie (Tuaregów, Tumbao, Akpese, Nege), brazylijskie (grane na łuku berimbau) oraz własne (m.in. Funky, Wheelsong, Dragonflow).

Zainteresowanie Grupy wzbudziły również: hinduska sztuka ustnego tworzenia dźwięków perkusyjnych, znana jako konnakol, joik (ludowy śpiew skandynawskich Saamów), śpiew alikwotowy (gardłowy) oraz rodzimy biały głos (śpiewokrzyk).

Grupa Żurawina Djembe miała okazję występować już wielokrotnie w Poznaniu, m.in. podczas Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych na Placu Wolności, dla uczniów Gimnazjum nr 24 oraz XII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu oraz dla gości zagranicznych m.in. dla goszczących w Poznaniu młodych mieszkańców Wysp Zielonego Przylądka.

Autentyczność, zaangażowanie, zaskoczenie spowodowane nieoczekiwanymi zdolnościami muzycznymi osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i pozostałych członków Grupy oraz wyjątkowość repertuaru sprawiają, że podczas każdego spotkania panuje niezwykła, niepowtarzalna atmosfera.