Członkowie i podopieczni Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka na tle pałacu w Kórniku.

Dzienny Ośrodek Terapeutyczny Żurawinka

Na tej stronie dowiesz się, jak funkcjonuje Dzienny Ośrodek Terapeutyczny Żurawinka oraz na jakich zasadach prowadzona jest tam rehabilitacja.
Szyld Dziennego Ośrodka Terapeutycznego Żurawinka.

„Żurawinka” to także nazwa Dziennego Ośrodka Terapeutycznego działającego przy naszym Stowarzyszeniu od roku 2001, w ramach zadania wspieranego przez Miasto Poznań.

Podopieczni ośrodka

Pod opieką ośrodka są osoby pełnoletnie z mózgowym porażeniem dziecięcym, które z powodu głębokiej i sprzężonej niepełnosprawności są niezdolne do samodzielnej egzystencji.

.

Działalność terapeutyczna

W ośrodku zapewniona jest:  indywidualna rehabilitacja ruchowa,  elementy terapii zajęciowej oraz wsparcie psychologiczne.

Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15:00.

Kontakt z DOT Żurawinka

Możliwy jest kontakt telefoniczny pod nr:

tel. +48 692 629 628

Uczestnikami ośrodka są dorosłe osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym przyznane na stałe. Ośrodek jest koedukacyjny. 80% uczestników ośrodka wymaga całkowitej pomocy we wszystkich czynnościach życiowych: jedzeniu, piciu, toalecie, ubieraniu, przemieszczaniu się na wózku inwalidzkim itp. Aktualnie 1 osoba z uczestników ośrodka porozumiewa się werbalnie, ale dzięki wykorzystywaniu obrazków, zdjęć, przedmiotów, piktogramów i gestów możliwe jest wzajemne porozumienie i kontakt.

Finansowanie

Działalność Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka” jest współfinansowana, w ramach zadania wspieranego, przez Miasto Poznań. W roku 2023 zadanie jest realizowane w ramach Umowy nr ZSS-VII.526.5.4.2022 z dnia 2022-12-30. Wysokość dofinansowania ze środków budżetowych Miasta Poznania: 140 000, 00 zł, udział środków własnych stowarzyszenia: 13 000,00 zł oraz wkład pracy wolontaryjnej o wartości: 9 000,00 zł. Koszt całkowity zadania: 162 000,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rehabilitacja

Od 1993 roku realizujemy zadania w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. W latach 1993 – 2015 stowarzyszenie realizowało programy rehabilitacji ruchowej w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego dla 35 osób (dzieci, młodzież, dorośli) z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Od roku 2015 stowarzyszenie realizuje projekty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od roku 2019 realizowane projekty w tym: „CHCĘ i POTRAFIĘ – wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” (realizacja w okresie 01.04.2019 – 31.03.2022) oraz aktualny „POTRAFIĘ WIĘCEJ!” trwający od 01.04.2022 do 31.03.2025. Projekty są rozszerzeniem oferty wsparcia terapeutycznego oferowanego przez Dzienny Ośrodek Terapeutyczny „Żurawinka” i w aktualnie realizowanym projekcie uczestniczy 15 dorosłych osób z MPD. Więcej https://zurawinka.pl/projekty-realizowane/

Od roku 2016 realizujemy projekty wieloprofilowej rehabilitacji współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz darowizn i 1% podatku, w których uczestniczyło w roku 2016: 25 osób, w latach 2017-2019: 20 osób, w latach: 2019 – 2022: 18 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ruchowej. Od 01.04.2022 roku realizujemy kolejny projekt pn. „POTRAFIĘ WIĘCEJ!” – w którym uczestniczy 15 dorosłych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w pomieszczeniach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażonych w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny.

Skip to content