DOT Żurawinka

Dzienny Ośrodek Terapeutyczny 'Żurawinka'
Żurawinka to nieformalna nazwa Stowarzyszenia, ale również nazwa Dziennego Ośrodka Terapeutycznego prowadzonego przez organizację, który działa od 2002 roku.

Podopieczni ośrodka

Pod opieką ośrodka są osoby pełnoletnie z mózgowym porażeniem dziecięcym, które z powodu głębokiej i sprzężonej niepełnosprawności są niezdolne do samodzielnej egzystencji.

80% podopiecznych ośrodka wymaga całkowitej pomocy we wszystkich czynnościach życiowych: jedzeniu, piciu, toalecie, ubieraniu, przemieszczaniu sie na wózku inwalidzkim itp.

Żaden z podpiecznych ośrodka nie porozumiewa się słowami mówionymi, ale dzięki wykorzystywaniu obrazków, zdjęć, przedmiotów, piktogramów, gestów, mimiki możliwe jest wzajemne porozumienie i kontakt.

Działalność terapeutyczna

W ośrodku zapewniona jest indywidualna rehabilitacja ruchowa, rewalidacja, elementy terapii zajęciowej oraz opieka psychologiczna.

Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

W DOT Żurawinka, poza codziennymi zajęciami, dzieją się również wydarzenia niecodzienne. Każdej porze roku towarzyszą wydarzenia artystyczne i integracyjne. Wiosna to Śniadania Wielkanocne, lato to Podróże Dalekie i Bliskie, jesień to Jesienne Wernisaże podczas których prezentowane są prace plastyczne podopiecznych ośrodka, zima – Spotkania Wigilijne.

W ośrodku działa Grupa Żurawina Djembe – zespół bębniarski, „Galeria na Piętrze” i Klub Olimpiad Specjalnych.

Finansowanie

Działalność Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka” jest współfinansowana przez Miasto Poznań, w ramach zadania wspieranego.

poznan-logo