Boccia

Dyscyplina paraolimpijska w której mogą osiągać sukcesy osoby nawet z najcięższymi postaciami mózgowego porażenia dziecięcego
BOCCIA
DYSCYPLINA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – GRA INTEGRACYJNA

BOCCIA jest dyscypliną paraolimpijską, posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne, ale jest także doskonałą grą dla pełnosprawnych – sprawdza się jako gra integracyjna.

BOCCIA poza kształtowaniem sprawności fizycznej daje możliwości integracyjnego działania w atmosferze tolerancji i poszanowania inności fizycznej.

BOCCIA ma proste zasady, nie stawia graczom żadnych ograniczeń wiekowych lub sprawnościowych, nie wymaga drogiego sprzętu ani nawet sal sportowych. Posiada nieskończenie wiele rozwiązań taktycznych.

W BOCCIĘ można grać niemal w każdych warunkach i z powodzeniem wykorzystać ją w czasie różnorodnych zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym, na lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych, festynach, obozach i koloniach, a także w działaniach terapeutycznych.
Tekst ze strony http://www.boccia.start.org.pl/