Author: Anna Nowak

Żurawinka w BRAMIE POZNANIA

Brama Poznania ICHOT to pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, które przy pomocy nowych technologii łączy opowieść o dziejach katedralnej wyspy, rozwoju miasta Poznania i początkach Państwa Polskiego, którego kolebką jest Ostrów Tumski. Dzięki temu możliwe jest poznanie tysiącletniego dziedzictwa Ostrowa Tumskiego.

Brama Poznania w sposób szczególny  przywiązuje wagę do spotkań z osobami z różnymi niepełno sprawnościami utrudniającymi im pełne uczestnictwo w życiu społecznym, w tym również korzystanie z oferty instytucji kultury. Dla tych grup osób przygotowywane są specjalne programy edukacyjne.

Cieszymy się, że w okresie: X/XI 2018 roku z takiej właśnie oferty edukacyjnej korzystają podopieczni naszego Stowarzyszenia oraz ich opiekunowie i rodzice. Kilka grup podopiecznych będzie uczestniczyć w zwiedzaniu Bramy Poznania i w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach warsztatowych, a ich opiekunowie i rodzice wezmą udział w tematycznych spacerach z przewodnikiem w przestrzeni Traktu Królewsko-Cesarskiego. Zwiedzą m.in.: poznańską  katedrę, Ostrów Tumski, Stare Miasto, ekspozycję Bramy Poznania oraz przejdą Szlak Żydowski.

Wszystkie działania w ramach tej współpracy realizowane są dla Stowarzyszenia bezpłatnie. Więcej o tej współpracy można przeczytać tutaj: http://bramapoznania.pl/oferta/edukacja/programy-specjalne/

 

Poznan CP Week

Program wydarzeń związanych z 25 – leciem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym “ŻURAWINKA” oraz Światowym Dniem Mózgowego Porażenia Dziecięcego  pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

01.10.2018 g. 10.00-11.30 „Pozytywne nakręcanie”                                                                Muzykowanie z Fundacją Nordoff Robbins Polska w Ośrodku Rehabilitacyjnym Bartek w Poznaniu

02.10.2018. g. 17.00 – 19.00 Debata „Moje życie z niepełnosprawnością”. „Meskalina”, Poznań, Stary Rynek 6

03.10.2018 „Dzień szeroko otwartych drzwi w Żurawince”                                                                           g. 11.00 -13.00 – relacja z realizacji projektu „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Terapeutycznego Żurawinka dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” – zadania wspieranego przez Miasto Poznań                                                                                                                                                                 g. 16.00-18.00 – relacja z realizacji projektu „Wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym Porażeniem Dziecięcym” – zadania współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

04.10. g. 11.00 – 16.00. Akcja informacyjna „Zielone światło dla osób z MPD!”                              Dystrybucja ulotek na temat mózgowego porażenia dziecięcego.

05.10. g. 17.00-19.00. 25-lecie Stowarzyszenia ŻURAWINKA oraz Jesienny wernisaż pn. „XII na 25” w IV Liceum Ogólnokształcącym im KEN w Poznaniu.

06.10. Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego (World CP Day).                                Piknik pod zieloną fontanną Wolności połączony z akcją „Dajemy zielone światło osobom z MPD!” godziny: 18.00-19.00.

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków – 26.09.2018 roku

 Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia Członków

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 26 września 2018 roku (środa) na godzinę 17.30 w siedzibie przy ul. Żurawinowej 5/7.

W przypadku braku kworum drugi termin zgromadzenia ustala się na dzień 26.09.2018 o godzinie 18.00

Proponowany PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 26.09.2018 roku

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2.  Wybór Prezydium obrad.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4.  Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6.  Zaprezentowanie przez Prezesa sprawozdania z pracy Zarządu w kadencji: 2014-2018.
 7.  Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie/ lub nie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 8.  Głosowanie nad przyjęciem absolutorium.
 9.  Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Prezesa/ Prezeski Stowarzyszenia.
 10.  Dokonanie wyboru Prezesa / Prezeski Stowarzyszenia – głosowanie.
 11.  Przedstawienie przez Prezesa/ Prezeskę proponowanego składu nowego Zarządu Stowarzyszenia.
 12.  Głosowanie nad przyjęciem składu Zarządu.
 13.  Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego/ Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
 14.  Dokonanie wyboru Przewodniczącego/ Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – głosowanie.
 15.  Zgłaszanie kandydatur na członków/członkinie Komisji Rewizyjnej.
 16.  Głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Rewizyjnej.
 17.  Wystąpienie nowo wybranego Prezesa / Prezeski Stowarzyszenia.
 18.  Wolne głosy i wnioski.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 692 629 628 lub mailowy pod adresem: zurawinka@zurawinka.

Za Zarząd

Anna J. Nowak

Prezes


Praca dla fizjoterapeuty w DOT Żurawinka

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” oferuje pracę na stanowisku fizjoterapeuty.

Rodzaj umowy: umowa o pracę/1 etat.

Miejsce pracy: Dzienny Ośrodek Terapeutyczny „ŻURAWINKA” (Poznań ul. Żurawinowa 5/7) działający w formie zadania wspieranego przez Miasto Poznań

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną oraz wykonywanie czynności pielęgnacyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie: ukończone studia wyższe na kierunku fizjoterapia lub medyczne studium zawodowe (technik fizjoterapii)
 • zdolność do wykonywania pracy oraz aktualna książeczka sanepidu
 • minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Aplikacje (CV+ list motywacyjny) prosimy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia: 13.08.2018 roku na adres: zurawinka@zurawinka.pl

Rekrutacja pracowników do projektu „Wieloprofilowa rehabilitacja osób z MPD”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” ogłasza rekrutację uzupełniającą pracowników do projektu: „Wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”, który jest realizowany do 31 marca 2019 roku (poniedziałki – piątki: 10.00-14.00 i 15.30-19.30 i soboty 9.00-14.00).

Stowarzyszenie zatrudni (umowa zlecenie, świadczenie usług w ramach własnej działalności gospodarczej) następujących pracowników:

 • terapeutów zajęciowych (technik terapii zajęciowej lub licencjat lub magister innych kierunków: artystycznych, pedagogicznych, psychologicznych i innych z odpowiednimi szkoleniami w zakresie terapii zajęciowej i umiejętnościami: plastycznymi, muzycznymi itp.),
 • logopedów (ukończone studia podyplomowe w zakresie logopedii),
 • terapeutów AAC (ukończone studia kierunkowe: pedagogika lub psychologia oraz kursy i szkolenia w zakresie: alternatywnej i wspomaganej komunikacji),
 • pedagogów specjalnych do prowadzenia treningów samodzielności.

Wymagane: udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością,  ważna książeczka „sanepidowska” oraz podanie proponowanej stawki za godzinę pracy.

Rekrutacja trwa do 24 czerwca 2018 roku, a zgłoszenia (CV i list motywacyjny) należy przesyłać tylko drogą elektroniczną na adres: zurawinka@zurawinka.pl

O projekcie

Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2017 do 31.03.2019 roku. Celem Projektu jest zwiększenie samodzielności beneficjentów (osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością) poprzez zwiększenie i poprawę:

 • możliwości ruchowych,
 • umiejętności samoobsługowych,
 • kompetencji komunikacyjnych,
 • umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Projekt realizowany jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 14.00 i 15.30 – 19.30  i w soboty w godzinach: 09.00 – 14.00.

Projekt i zatrudnienie realizowane jest w pomieszczeniach siedziby Stowarzyszenia w Poznaniu przy ul. Żurawinowej 5/7 (budynek żłobka).

Realizacja projektu „Wieloprofilowa rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”
jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapisz